Handbalvereniging Acritas Bakel

Lidmaatschappen Acritas.

Actief lid:

Dit is een spelend lid in de NHV of Recreanten competitie die van dezelfde faciliteiten gebruik maken. Beide betalen de gelijke contributie en krijgen indien gewenst een NHV spelerspas.

Vrijwilliger met stemrecht:

Elk lid dat activiteiten doet ter ondersteuning van de commissies, hier geldt de contributie voor als een rustend lid. Dus een lid dat geen directe zitting in een commissie heeft.

Ze zijn gelijk aan een rustend lid maar helpen de commissies, ze hebben alleen stemrecht indien ze betalend lid zijn.

Rustend lid:

Elk lid dat geen actieve status heeft binnen de club maar wel lid wil zijn. Dus wel de club steunen.

Vrienden team Lid:

Lidmaatschap waarbij de zaal ter beschikking wordt gesteld door Acritas en na de NHV teams deze gebruikt kan worden.

Momenteel krijgt men de beschikking over een halve zaal* op de woensdagavond vanaf 21:00uur.

Huidige contributie bedragen:

 

Senior leden                                      : € 125,00 p.j

Jeugdleden                                        : € 105,00 p.j

Rustend lid                                        : € 35,00  p.j

Vriendenteam lid                           : € 65,00  p.j